Hotline 0939 629 809

Giải Toán 10 SGK Cánh Diều tập 1

Giải bài 1 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn...
Giải bài 7 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng...
Giải bài 6 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà không thể đi trực tiếp từ A đến B ...
Giải bài 5 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính độ dài cạnh AB trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 4 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 12, AC = 15, BC = 20. Tính:..
Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 100, ... Tính:
Giải bài 2 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7... Tính:
Giải bài 1 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có BC = 12, CA = 15, ... Tính:
Giải bài 8 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều...
Giải bài 7 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau...
Giải bài 6 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao...
Giải bài 5 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC. Chứng minh:...
Giải bài 4 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính giá trị đúng của các biểu thức sau (không dùng máy tính cầm tay):...
Giải bài 3 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
 Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 7, BC = 8. Tính ...
Giải bài 2 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC... Tính độ dài cạnh AB...
Giải bài 1 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 3,5; AC = 7,5; ... Tính độ dài cạnh BC 
Giải bài 9 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một kĩ sư thiết kế đường dây điện từ vị trí A đến vị trí S và từ vị trí S đến vị...
Giải bài 4 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Quan sát đồ thị hàm số bậc hai y = ax2 + bx + c ở Hình 37a và Hình 37b rồi nêu:..
Giải bài 3 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một nhà cung cấp dịch vụ Internet đưa ra hai gói khuyến mại cho người dùng như sau:...
Giải bài 2 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Đồ thị ở Hình 36 cho thấy sự phụ thuộc của lượng hàng hóa được sản xuất...
Giải bài 1 trang 60 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tìm tập xác định của mỗi hàm số sau:...
Giải bài 5 trang 59 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng cách AB = 4 km...
Giải bài 4 trang 59 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một người đứng ở điểm A trên bờ sông rộng 300 m, chèo thuyền đến vị trí D...
Giải bài 3 trang 59 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để leo lên một bức tường, bác Nam dùng một chiếc thang có chiều dài cao hơn...
Giải bài 2 trang 59 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các phương trình (dạng đưa về phương trình bậc 2) sau:...
Giải bài 1 trang 58 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các phương trình (dạng đưa về phương trình bậc 2) sau:
Giải bài 6 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Công ty An Bình thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như sau:...
Giải bài 5 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Xét hệ tọa độ Oth trên mặt phẳng, trong đó trục Ot biểu thị thời gian t (tính bằng giây)...
Giải bài 4 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tìm m để phương trình có nghiệm...
Giải bài 3 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các bất phương trình sau:...
Giải bài 2 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Dựa vào đồ thị hàm số bậc hai y = f(x) trong mỗi Hình 30a, 30b, 30c, hãy viết tập nghiệm...
Giải bài 5 trang 48 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bộ phận nghiên cứu thị trường của một xí nghiệp xác định tổng chi phí để sản xuất Q...
Giải bài 4 trang 48 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một công ty du lịch thông báo giá tiền cho chuyến đi tham quan của một nhóm khách du lịch như...
Giải bài 3 trang 48 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Xét dấu mỗi tam thức bậc hai sau:...