Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

10:55:4626/03/2023

 Cho hai điểm M và N nằm trên đường trung trực d của đoạn thẳng EF....

Bài 5 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho hai điểm M và N nằm trên đường trung trực d của đoạn thẳng EF.

Chứng minh rằng ΔEMN = ΔFMN

Giải bài 5 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

Ta có hình minh họa sau:

Giải bài 5 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

- Vì M và N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng EF nên

⇒ ME = MF và NE = NF.

- Xét ΔEMN và ΔFMN có:

 ME = MF (chứng minh trên).

 NE = NF (chứng minh trên).

 Cạnh MN chung.

Do đó ΔEMN = ΔFMN (c - c - c).

Đánh giá & nhận xét

captcha