Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

12:16:0226/03/2023

Trong Hình 11a, ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng...

Bài 5 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 11a, ta gọi độ dài đoạn thẳng AB là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b.

Bài 5 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

a) Một thanh nẹp gỗ có hai cạnh song song (Hình 11b). Chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh đó.

Hãy cho biết có phải chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên cạnh này đến một điểm trên cạnh kia không.

b) Muốn đo chiều rộng của thanh nẹp, ta phải đặt thước như thế nào? Vì sao?

Giải bài 5 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách giữa hai cạnh của thanh nẹp gỗ nên chiều rộng của thanh nẹp gỗ là đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh đó.

Do đó chiều rộng của thanh nẹp gỗ là khoảng cách ngắn nhất từ một điểm trên cạnh này đến một điểm trên cạnh kia.

b) Do chiều rộng của thanh nẹp gỗ là độ dài đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh của thanh nẹp gỗ nên ta cần đặt thước sao cho thước vuông góc với hai cạnh của thanh nẹp. Ta có hình sau:

Giải bài 5 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan