Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

15:17:2131/03/2023

Khi đu quay hoạt động, vận tốc theo phương ngang của một cabin M phụ thuộc vào góc lượng giác...

Bài 5 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Khi đu quay hoạt động, vận tốc theo phương ngang của một cabin M phụ thuộc vào góc lượng giác α = (Ox, OM) tho hàm số vx = 0,3sinα (m/s) (hình 11).

a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của vx

b) Dựa vào đồ thị của hàm số sin, hãy cho biết trong vòng quay đầu tiên (0 ≤ α ≤ 2π), góc α ở trong các khoảng nào thì vx tăng.

Bài 5 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 5 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Do -1 ≤ sinα ≤ 1 mà vx = 0,3sinα

⇒ -0,3 ≤ vx ≤ 0,3

Vậy giá trị lớn nhất của vx là 0,3 (m) và giá trị nhỏ nhất của vx là -0,3 (m).

b) Dựa vào đồ thị hàm số sin, ta thấy vòng quay đầu tiên (0 ≤ α ≤ 2π),

vx tăng khi 0 ≤ α ≤ π/2 và 3π/2 ≤ α ≤ 2π

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan