Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

11:34:5531/03/2023

Dựa vào đồ thị của hàm số y = sinx...

Bài 4 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Dựa vào đồ thị của hàm số y = sinx, xác định các giá trị x∈[-π;π] thoả mãn sinx = 1/2.

Giải bài 4 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Giải bài 4 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Dựa vào đồ thị hàm số sin, ta thấy:

sinx = 1/2 khi x = π/6 hoặc x = 5π/6

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan