Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

12:12:2026/03/2023

Quan sát Hình 10...

Bài 4 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Quan sát Hình 10.

a) Tìm đoạn ngắn nhất trong các đoạn BA, BM, BC.

b) Tìm đoạn ngắn nhất trong các đoạn MA, MN, MB.

c) Chứng minh rằng MA < BC.

Bài 4 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 66 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Ta thấy BA là đường vuông góc kẻ từ B đến AC.

BM và BC là đường xiên kẻ từ B đến AC.

⇒ BA là đoạn ngắn nhất trong các đoạn BA, BM, BC.

b) Ta thấy MA là đường vuông góc kẻ từ M đến AB.

MN và MB là đường xiên kẻ từ M đến AB.

⇒ MA là đoạn ngắn nhất trong các đoạn MA, MN, MB.

c) Ta có MA < MB (1).

 

+ Xét ΔABM có:

 

Suy ra:

Khi đó:  là góc tù

+ Xét ΔBMC có  là góc tù nên  là góc lớn nhất trong ΔBMC.

⇒ BC là cạnh lớn nhất trong tam giác BMC.

⇒ BM < BC (2).

Từ (1) và (2) ta có:

MA < MB < BC nên MA < BC.

Đánh giá & nhận xét

captcha