Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

11:29:2931/03/2023

 Tìm tập giá trị của hàm số...

Bài 3 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tập giá trị của hàm số y = 2cosx + 1

Giải bài 3 trang 33 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Như đã biết: Với mọi x ∈ R, ta có: -1 ≤ cosx ≤ 1

⇒  -2 ≤ 2cosx ≤ 2 (nhân các vế với 2)

⇒ -2 +1 ≤ 2cosx + 1 ≤ 2 + 1 (cộng các vế với 1)

⇒ -1 ≤ 2cosx + 1 ≤ 3

Vậy tập giá trị của hàm số y là: [-1;3]

Đánh giá & nhận xét

captcha