Hotline 0939 629 809

Giải Bài tập Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

16:58:5211/05/2023

Bài viết tổng hợp lời giải bài tập trong nội dung sách giáo khoa toán 10 tập 2 sách chân trời sáng tạo.

Để thuận tiện cho các em học sinh theo dõi hướng dẫn, gợi ý, đáp án và lời giải các bài tập trong sách giáo khoa (SGK) Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạoHayHocHoi sẽ tổng hợp qua bài viết dưới đây.

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 9, 10 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Đa thức nào sau đây là tam thức bậc hai?...

> Bài 2 trang 9 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xác định giá trị của để các đa thức sau là tam thức bậc hai...

> Bài 3 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Dựa vào đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây, hãy lập bảng xét dấu của tam thức bậc hai...

> Bài 4 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xét dấu của các tam thức bậc hai sau đây:...

> Bài 5 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Độ cao (tính bằng mét) của một quả bóng so với vành rổ khi bóng di chuyển được mét...

> Bài 6 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một khung dây thép hình chữ nhật có chiều dài 20 cm và chiều rộng 15 cm...

> Bài 7 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng với mọi số thực m ta luôn có: 9m2 + 2m > -3.

> Bài 8 trang 10 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm giá trị của m để:...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 12, 13 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 12 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Dựa vào đồ thị của hàm số bậc hai tương ứng, hãy xác định tập nghiệm của các bất phương trình bậc hai sau đây:...

> Bài 2 trang 13 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Giải các bất phương trình bậc hai sau: a) 2x2 – 15x + 28 ≥ 0;...

> Bài 3 trang 13 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Kim muốn trồng một vườn hoa trên mảnh đất hình chữ nhật và làm hàng rào bao quanh...

> Bài 4 trang 13 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một quả bóng được ném thẳng ở độ cao 1,6m so với mặt đất với vận tốc 10m/s...

> Bài 5 trang 13 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Mặt cắt ngang của mặt đường thường có dạng hình parabol để nước mưa dễ dàng thoát sang hai bên...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 17 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 17 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Giải các phương trình sau:...

> Bài 2 trang 17 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Giải các phương trình sau:...

> Bài 3 trang 17 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC vuông tại A có AB ngắn hơn AC là 2cm...

> Bài 4 trang 17 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Một con tàu biển M rời cảng O và chuyển động thẳng theo phương tạo với bờ biển...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 24, 25 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long...

> Bài 2 trang 24 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tung đồng thời một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả...

> Bài 3 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tại một nhà hàng chuyên phục vụ cơm trưa văn phòng, thực đơn có 5 món chính...

> Bài 4 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu số tự nhiên lẻ có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn...

> Bài 5 trang 25 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường như Hình 11...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 32 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Cần sắp xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy 5 chiếc ghế...

> Bài 2 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Từ các chữ số sau đây, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?...

> Bài 3 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tổ Một có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách cử 3 bạn của tổ làm trực nhật...

> Bài 4 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Từ một danh sách gồm 8 người, người ta bầu ra một ủy ban gồm một chủ tịch,...

> Bài 5 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Một nhóm gồm 7 bạn đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi làm từ thiện....

> Bài 6 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Có 4 đường thẳng song song cắt 5 đường thẳng song song khác tạo thành...

> Bài 7 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Mùa giải 2019, giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) có 14 đội bóng tham gia...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 35 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Sử dụng công thức nhị thức Newton, khai triển các biểu thức sau:...

> Bài 2 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Khai triển và rút gọn các biểu thức sau:...

> Bài 3 trang 35 SGK Toán 10 tập 2 Chân trời sáng tạo: Tìm hệ số của x3 trong khai triển (3x – 2)5.

> Bài 4 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho A = {a1; a2; a3; a4; a5} là một tập hợp có 5 phần tử. Chứng minh rằng...

> Bài 5 trang 35 Toán 10 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng: C50 - C51 + C52 - C53 + C54 - C55 = 0.

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 44, 45 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 44 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trên trục   cho các điểm A, B, C, D có tọa độ lần lượt là 4; -1; -5; 0...

> Bài 2 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng:...

> Bài 3 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tọa độ của các vectơ sau:...

> Bài 4 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho bốn điểm A(3; 5), B(4;0), C(0; -3), D(2; 2). Trong các điểm...

> Bài 5 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho điểm M(x0; y0). Tìm tọa độ:...

> Bài 6 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho ba điểm A(2; 2), B(3; 5), C(5; 5)...

> Bài 7 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC có các điểm M(2; 2), N(3; 4), P(5; 3) lần lượt là trung điểm...

> Bài 8 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho hai điểm A(1; 3), B(4; 2)...

> Bài 9 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính góc giữa hai vectơ  và  trong các trường hợp sau:...

> Bài 10 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho bốn điểm A(7; -3), B(8; 4), C(1; 5), D(0; -2). Chứng minh rằng...

> Bài 11 trang 45 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một máy bay đang hạ cánh với vận tốc . Cho biết vận tốc...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 57, 58 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát của đường thẳng d...

> Bài 2 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC, biết A(2; 5), B(1; 2) và C(5; 4)...

> Bài 3 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình tham số và phương trình tổng quát...

> Bài 4 trang 57 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d1 và d2 sau đây:...

> Bài 5 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đường thẳng d có phương trình tham số ...Tìm giao điểm của d...

> Bài 6 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong các trường hợp:...

> Bài 7 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng ∆ trong các trường hợp sau:...

> Bài 8 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng ∆: 3x + 4y – 10 = 0 và ∆’: 6x + 8y – 1 = 0.

> Bài 9 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm S(x; y) di động trên đường thẳng d: 12x – 5y + 16 = 0...

> Bài 10 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi A(-1; 1), B(9; 6), C(5; -3)...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 62, 63 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn?...

> Bài 2 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:...

> Bài 3 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác có tọa độ các đỉnh là:...

> Bài 4 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy...

> Bài 5 trang 63 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 2x – 4y – 20 = 0...

> Bài 6 trang 63 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một cái cổng hình bán nguyệt rộng 8,4m, cao 4,2 m như Hình 5. Mặt đường...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 70, 71 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình chính tắc của:...

> Bài 2 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình chính tắc của các đường conic dưới đây. Gọi tên và tìm tọa độ...

> Bài 3 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm...

> Bài 4 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m...

> Bài 5 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình...

> Bài 6 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 100m và được nâng đỡ...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 73, 74 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trong mặt phẳng Oxy, cho bốn điểm A(2; 1), B(1; 4), C(4; 5), D(5; 2)...

> Bài 2 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho AB và CD là hai dây cung vuông góc tại E của đường tròn (O)...

> Bài 3 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tọa độ giao điểm và góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong...

> Bài 4 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính tâm và bán kính của đường tròn tâm M(-2; 3) và tiếp xúc với đường thẳng d...

> Bài 5 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:...

> Bài 6 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tâm và bán kính của các đường tròn có phương trình:...

> Bài 7 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lập phương trình đường tròn trong các trường hợp sau:...

> Bài 8 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C)...

> Bài 9 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục lớn và trục nhỏ của các elip...

> Bài 10 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình chính tắc của elip thỏa mãn từng điều kiện:...

> Bài 11 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục thực và trục ảo của các hypebol...

> Bài 12 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình chính tắc của hypebol thỏa mãn từng điều kiện sau:...

> Bài 13 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tìm tọa độ tiêu điểm, phương trình đường chuẩn của các parabol sau:...

> Bài 14 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết phương trình chính tắc của parabol thỏa mãn từng điều kiện sau:...

> Bài 15 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một gương lõm có mặt cắt hình parabol như Hình 1, có tiêu điểm cách đỉnh 5cm...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 80 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 100...

> Bài 2 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trong hộp có 3 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Hãy xác định...

> Bài 3 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Gieo hai con xúc xắc. Hãy tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố:...

> Bài 4 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Xếp 4 viên bi xanh và 5 bi trắng có các kích thước khác nhau...

 Giải Toán 10 tập 2 Trang 85 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tung ba con đồng xu cân đối và đồng chất. Xác định biến cố đối của mỗi biến...

> Bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:...

> Bài 3 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hộp thứ nhất đựng 1 thẻ xanh, 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng. Hộp thứ hai...

> Bài 4 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Trong hộp có một số quả bóng màu xanh và màu đỏ có kích thước và khối lượng...

> Bài 5 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Năm bạn Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín xếp một cách ngẫu nhiên thành một hàng...

Hy vọng với bài viết về mục lục giải toán 10 tập 2 SGK chân trời sáng tạo ở trên đã giúp các em dễ dàng truy cập các nội dung mà mình quan tâm. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan