Hotline 0939 629 809

Giải Toán 12 trang 13 tập 1 Cánh Diều

07:53:0706/04/2024

Hướng dẫn Giải Toán 12 trang 13 tập 1 Cánh Diều nội dung SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 12 Cánh diều tập 1 giỏi hơn.

Tổng hợp lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 13, 14 Toán 12 tập 1 Cánh diều SGK hay, chi tiết, dễ hiểu.

Bài 1 trang 13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Bài 1 trang13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều

Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. (1; +∞)

B. (-1; 0)

C. (-1; 1)

D. (0; 1)

> Giải bài 1 trang 13 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 2 trang13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:

Bài 2 trang13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng:

A. 2         B. 3

C. -4        D. 0

> Giải bài 2 trang 13 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 3 trang 13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số sau:

a)  y = x3 + 2x2 - 3

b) y = x4 - 2x2 + 5

c) 

d) 

> Giải bài 3 trang 13 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 4 trang 13 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Tìm cực trị của mỗi hàm số sau:

a) y = 2x3 + 3x2 - 36x - 10

b) y = x4 + 2x2 - 3

c) 

> Giải bài 4 trang 13 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 5 trang 14 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Cho hai hàm số y = f(x), y = g(x) có đồ thị hàm số lần lượt ở Hình 6a, Hình 6b. Nêu khoảng đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của mỗi hàm số đó.

Bài 5 trang 14 Toán 12 Tập 1 Cánh diều> Giải bài 5 trang 14 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 6 trang 14 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Thể tích V (đơn vị: centimet khối) của 1kg nước tại nhiệt độ T được tính bởi công thức sau:

V(T) = 999,87 - 0,06426T + 0,0085043T2 - 0,0000679T3 

Hỏi thể tích , giảm trong khoảng nhiệt độ nào?

> Giải bài 6 trang 14 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Bài 7 trang 14 Toán 12 Tập 1 Cánh diều:

Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm t = 0 (s) cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm t = 126 (s), cho bởi hàm số sau:

v(t) = 0,001302t3 - 0,09029t2 + 23

(v được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m)

Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi?

> Giải bài 7 trang 14 Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều

Với nội dung Giải toán 12 trang 13 tập 1 SGK Cánh diều chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững phương pháp giải Toán 12 tập 1 SGK Cánh diều. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem thêm Giải Toán 12 Tập 1 Cánh diều SGK

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan