Hotline 0939 629 809

Giải Toán 11 SGK Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Giải bài 3 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kiểm tra điện lượng của một số viên pin tiểu do một hãng sản xuất thu được kết quả...
Giải bài 2 trang 141 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số điểm một cầu thủ bóng rổ ghi được trong 20 trận đấu được cho ở bảng sau:...
Giải bài 1 trang 140 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau (đơn vị: triệu đồng)...
Giải bài 4 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả đo chiều cao của 200 cây keo 3 năm tuổi ở một nông trường được biểu diễn ở...
Giải bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:...
Giải bài 2 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ...
Giải bài 1 trang 134 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của minh ở bảng sau (đơn vị: mét)...
Giải bài 4 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai điểm A, B nằm ngoài mặt phẳng (α) và đường thẳng d cắt (α). Giả sử đường...
Giải bài 3 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một hình tròn.
Giải bài 2 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều...
Giải bài 1 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...
Giải bài 6 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chỉ ra các mặt phẳng song song trong mỗi hình sau. Tìm thêm một số ví dụ khác về các mặt...
Giải bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F'...
Giải bài 4 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của hai tam giác BDA' và B'D'C...
Giải bài 3 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở hai mặt phẳng khác nhau. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt...
Giải bài 2 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O có O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi...
Giải bài 1 trang 119 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong mặt phẳng (P) cho hình bình hành ABCD. Ta dựng các nửa đường thẳng song song với nhau và...
Giải bài 6 trang 112 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Mô tả vị trí tương đối của các đường thẳng a, b, c, d, e với mặt phẳng (P)...
Giải bài 5 trang 112 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của CD,...
Giải bài 4 trang 112 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc cạnh AB. Gọi (α) là mặt phẳng qua M, song song với hai...
Giải bài 3 trang 112 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành và một điểm M di động trên cạnh AD. Một mặt...
Giải bài 2 trang 112 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không nằm trong cùng một mặt phẳng. Gọi O và O' lần lượt là...
Giải bài 1 trang 111 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành có O là giao điểm hai đường chéo. Cho M là trung...
Giải bài 6 trang 106 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chỉ ra các đường thẳng song song trong mỗi hình sau. Tìm thêm một số ví dụ khác...
Giải bài 5 trang 106 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, AC và BD cắt nhau tại O...
Giải bài 4 trang 106 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I là trung điểm của SD...
Giải bài 3 trang 106 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành...
Giải bài 2 trang 106 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABC và điểm M thuộc miền trong tam giác ABC (Hình 17). Qua M, vẽ đường thẳng d song...
Giải bài 1 trang 105 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai đường thẳng song song a và b. Mệnh đề sau đây là đúng hay sai?...
Giải bài 5 trang 99 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Thước laser phát ra tia laser, khi tia này quay sẽ tạo ra mặt phẳng ánh sáng (Hình 41). Giải thích...
Giải bài 4 trang 99 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tứ diện ABCD. Gọi E, F, G lần lượt là ba điểm trên ba cạnh AB, AC, BD sao cho EF cắt BC tại I...
Giải bài 3 trang 99 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC và BD; M, N lần lượt...
Giải bài 2 trang 99 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi M là trung điểm của SC...