Hotline 0939 629 809

Giải bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

16:03:5330/03/2023

Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m...

Bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió. Biết các cánh quạt dài 31m, độ cao của điểm M so với mặt đất là 30m, góc giữa các cánh quạt là 2π/3 và số đo góc (OA, OM) là α.

a) Tính sinα và cosα.

b) Tính sin của các góc lượng giác (OA, ON) và (OA, OP) từ đó tính chiều cao của các điểm N và P so với mặt đất (theo đơn vị mét). Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Tính sinα và cosα

Từ điểm M kẻ MH vuông góc với Ox, MK vuông góc với Oy.

Giải bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Ta có: MH = 60 – 30 = 30 m.

Khi đó tung độ điểm M là: yM = -30.

Mà ta lại có: MH = OM.sinα = 31.sinα

Từ công thức: sin2α + cos2α = 1 nên có:

b) Vì các cánh quạt tạo thành 3 góc bằng nhau nên

Vì vậy chiều cao của điểm P so với mặt đất khoảng:

 31.sin(OA,OP) + 60 = 31.0,7+60 = 81,76 m.

Lại có: 

Vì vậy chiều cao của điểm N so với mặt đất khoảng:

31.sin(OA,ON) + 60 = 31.0,27 + 60 = 68,29 m.

Hy vọng với lời giải bài 9 trang 24 Toán 11 Tập 1 SGK Chân trời Sáng tạo ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem giải bài tập Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo cùng chuyên mục

> Bài 1 trang 23 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Không dùng máy tính cầm tay, tính các giá trị lượng giác của các góc:...

> Bài 2 trang 23 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính...

> Bài 3 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính các giá trị lượng giác của góc 2α, biết:...

> Bài 4 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Rút gọn các biểu thức sau:...

> Bài 5 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tính các giá trị lượng giác của góc α, biết:...

> Bài 6 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Chứng minh rằng tam giác ABC, ta có:...

> Bài 7 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 3, tam giác ABC vuông tại B và có hai cạnh góc vuông...

> Bài 8 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 4, pít – tông M của động cơ chuyển động tịnh tiến qua lại...

> Bài 9 trang 24 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Trong Hình 5, ba điểm M, N, P nằm ở đầu các cánh quạt của tua bin gió...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan