Hotline 0939 629 809

Giải Bài tập Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

16:38:1411/05/2023

Bài viết tổng hợp lời giải bài tập trong nội dung sách giáo khoa toán 7 tập 2 sách chân trời sáng tạo.

Để thuận tiện cho các em học sinh theo dõi hướng dẫn, gợi ý, đáp án và lời giải các bài tập trong sách giáo khoa (SGK) Toán 7 tập 3 Chân trời sáng tạoHayHocHoi sẽ tổng hợp qua bài viết dưới đây.

 Giải Toán 7 tập 2 Trang 28 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy viết biểu thức số biểu thị diện tích xung quanh của một hình hộp chữ nhật...

> Bài 2 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy viết biểu thức đại số biểu thị chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài...

> Bài 3 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy viết biểu thức đại số biểu thị thể tích của một hình hộp chữ nhật có chiều dài...

> Bài 4 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy viết biểu thức đại số biểu thị:...

> Bài 5 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lân có x nghìn đồng và đã chi tiêu hết y nghìn đồng, sau đó Lân được chị Mai...

> Bài 6 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Rút gọn các biểu thức đại số sau:...

> Bài 7 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một mảnh vườn hình vuông (Hình 5) có cạnh bằng a (m) với lối đi xung quanh vườn...

> Bài 8 trang 28 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Lương trung bình tháng của công nhân ở một xí nghiệp vào năm thứ n tính từ năm 2015...

 Giải Toán 7 tập 2 Trang 31, 32 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 31 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đơn thức một biến...

> Bài 2 trang 31 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết biểu thức nào sau đây là đa thức một biến...

> Bài 3 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết bậc của các đa thức sau:...

> Bài 4 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hãy cho biết phần hệ số và phần biến của mỗi đa thức sau:...

> Bài 5 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức P(x) = 7 + 10x2 + 3x3 - 5x + 8x3 - 3x2. Hãy viết đa thức thu gọn...

> Bài 6 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức P(x) = 2x + 4x3 + 7x2 - 10x + 5x3 - 8x2. Hãy viết đa thức thu gọn,...

> Bài 7 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Tính giá trị của các đa thức sau:...

> Bài 8 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức M(t) = t + 12t3...

> Bài 9 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Hỏi x = -2/3 có phải là một nghiệm của đa thức P(x) = 3x + 2 không?...

> Bài 10 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức Q(y) = 2y2 - 5y + 3. Các số nào trong tập hợp...

> Bài 11 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Đa thức M(t) = 3 + t4 có nghiệm không? Vì sao?

> Bài 12 trang 32 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Một chiếc ca nô đang chạy với tốc độ v = 16 + 2t (v tính theo đơn vị mét/giây...)...

 Giải Toán 7 tập 2 Trang 35, 36 SGK Chân trời sáng tạo

> Bài 1 trang 35 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho hai đa thức P(x) = -3x4 - 8x2 + 2x và Q(x) = 5x3 - 3x2 + 4x - 6...

> Bài 2 trang 35 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức M(x) = 7x3 - 2x2 + 8x + 4. Tìm đa thức N(x)...

> Bài 3 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức A(y) = -5y4 - 4y2 + 2y + 7. Tìm đa thức B(y)...

> Bài 4 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình thang cân...

> Bài 5 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác (Hình 4) có chu vi bằng 12t - 3. Tìm cạnh chưa biết...

> Bài 6 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho ba đa thức P(x) = 9x4 - 3x3 + 5x - 1; Q(x) = -2x3 - 5x2 + 3x - 8;...

> Bài 7 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho đa thức P(x) = x3 - 4x2 + 8x - 2. Hãy viết P(x) thành tổng...

> Bài 8 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho hình vuông cạnh 2x và bên trong là hình chữ nhật có độ dài...

> Bài 9 trang 36 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: a) Thực hiện phép tính: (3x - 1) + [(2x2 + 5x) + (4 - 3x)]...

Hy vọng với bài viết về mục lục giải toán 7 tập 2 SGK chân trời sáng tạo ở trên đã giúp các em dễ dàng truy cập các nội dung mà mình quan tâm. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan