Hotline 0939 629 809

Giải Toán 7 SGK Chân trời Sáng tạo tập 1

Giải bài 2 trang 101 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3....
Giải bài 1 trang 100 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Sử dụng các thông tin từ biểu đồ sau để trả lời các câu hỏi...
Giải bài 6 trang 95 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xét tính hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:...
Giải bài 5 trang 95 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm điểm chưa hợp lí của dữ liệu trong bảng thống kê sau:...
Giải bài 4 trang 94 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả tìm hiểu về khả năng bơi lội của các học sinh lớp 7C được cho bởi bảng thống...
Giải bài 3 trang 94 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả tìm hiểu về khả năng tự nấu ăn của các bạn học sinh lớp 7B được cho bởi bảng...
Giải bài 2 trang 94 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Phân loại các dãy dữ liệu sau dựa trên các tiêu chí định tính và định lượng...
Giải bài 1 trang 93 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Kết quả tìm hiểu về sở thích đối với mạng xã hội của 8 bạn học sinh một trường Trung...
Giải bài 5 trang 84 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Ta gọi hai góc có tổng bằng 90o là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí...
Giải bài 4 trang 84 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với...
Giải bài 3 trang 84 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lí sau:...
Giải bài 2 trang 84 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lí sau:...
Giải bài 1 trang 84 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí: "Một đường thẳng vuông góc với một...
Giải bài 5 trang 80 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho Hình 17, biết a // b. Tính số đo của các góc...
Giải bài 3 trang 80 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy nói các cách để kiểm tra hai đường thẳng song song mà em biết.
Giải bài 2 trang 80 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho trong các góc tạo thành có một cặp góc so...
Giải bài 1 trang 80 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Trong Hình 15, cho biết a // b. Tìm số đo các góc đỉnh A và B...
Giải bài 7 trang 75 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ góc bẹt ∠xOy. Vẽ tia phân giác Oz của góc đó...
Giải bài 4 trang 75 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho đường thẳng xy đi qua điểm O. Vẽ tia Oz sao cho...
Giải bài 3 trang 75 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai đường thẳng MN, PQ cắt nhau tại A và tạo thành ∠PAM...
Giải bài 1 trang 75 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong Hình 8, tìm tia phân giác của các góc...
Giải bài 5 trang 72 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau?...
Giải bài 4 trang 72 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau....
Giải bài 6 trang 63 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như Hình 15, biết chiều cao của lăng trụ...
Giải bài 5 trang 63 Toán 7 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như...