Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

19:21:0925/05/2023

Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB, vẽ DF // AC (E ∈ AC, F ∈ AB)...

Bài 4 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Gọi D là trung điểm của BC. Vẽ DE // AB, vẽ DF // AC (E ∈ AC, F ∈ AB). Chứng minh rằng:

a) Tứ giác AEDF là hình chữ nhật.

b) Tứ giác BFED là hình bình hành.

Giải bài 4 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Ta có hình minh họa như sau:

Giải bài 4 trang 87 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

a) Tam giác ABC vuông tại A nên  hay AB ⊥ AC.

Do DE // AB và AB ⊥ AC nên DE ⊥ AC hay 

Do DF // AC và AB ⊥ AC nên DF ⊥ AB hay

Tứ giác AEDF có  và  nên là hình chữ nhật.

b) Do AEDF là hình chữ nhật nên AF = ED và AD = EF (tính chất hình chữ nhật).

• Xét ΔABC có AD là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên bằng nửa cạnh huyền BC, do đó:

 

Từ đó suy ra:

• Xét ΔBDF và ΔEFD có:

BD = EF (chứng minh trên);

DF là cạnh chung.

⇒ ΔBDF = ΔEFD (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

⇒ FB = DE (hai cạnh tương ứng).

• Xét tứ giác BFED có FB = DE và FB // DE (do AB // DE)

⇒ BFED là hình bình hành.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan