Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

09:32:2917/05/2023

Tứ giác nào trong Hình 15 là hình thang cân?...

Bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Tứ giác nào trong Hình 15 là hình thang cân?Bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

• Hình 15a):

Ta thấy hai góc kề một đáy của tứ giác GHIK có số đo là 51° và 129° không bằng nhau.

Do đó tứ giác GHIK không phải là hình thang cân.

• Hình 15b):

Ta chú thích hình như sau:Giải câu b bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:Ta có:    (hai góc kề bù)

Mà xét trong tứ giác MNPQ có:

 

Do đó: 

Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên MQ // NP.

Tứ giác MNPQ có MQ // NP nên là hình thang.

  nên hình thang MNPQ là hình thang cân.

• Hình 15c):

Ta chú thích hình như sau:

Giải câu c bài 5 trang 72 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:Ta có:

 

Do đó: 

mà hai góc này ở vị trí so le trong nên DC // AB.

Tứ giác ABCD có DC // AB và AC = BD nên là hình thang cân.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan