Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

08:44:4126/05/2023

Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở...

Bài 4 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Bảng thống kê sau cho biết sự lựa chọn của 100 học sinh về bốn nhãn hiệu tập vở.

Bài 4 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Xét tính hợp lí của các quảng cáo sau đây đối với nhãn hiệu tập vở B:

a) Là sự lựa chọn của mọi học sinh.

b) Là sự lựa chọn hàng đầu của học sinh.

[SCRPT_ADS_GG1]

Giải bài 4 trang 97 Toán 8 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Quảng cáo không hợp lí so với số liệu thống kê vì tỉ lệ học sinh chọn nhãn hiệu tập vở B chỉ có 56 học sinh trong tổng số 100 học sinh.

b) Quảng cáo hợp lí vì phản ánh đúng dữ liệu của bảng thống kê (có nhiều số học sinh lựa chọn nhất).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan