Hotline 0939 629 809

Giải bài 1.5 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

11:04:2331/05/2023

Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh,...

Bài 1.5 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành tinh,

đó là Thủy Tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Gọi S là tập các hành tinh của Hệ Mặt Trời. Hãy viết tập S bằng cách liệt kê các phần tử của S.

Bài 1.5 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

Giải bài 1.5 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

Các hành tinh của hệ Mặt Trời là: Thủy Tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Do đó ta viết tập hợp S bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp như sau:

S = {Thủy Tinh; Kim tinh; Trái Đất; Hỏa tinh; Mộc tinh; Thổ tinh; Thiên Vương tinh; Hải Vương tinh}.

* Chú ý: Các phần tử của tập hợp ngăn cách nhau bởi dấu ";".

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan