Hotline 0939 629 809

Giải bài 1.4 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

10:58:4031/05/2023

Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10...

Bài 1.4 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Giải bài 1.4 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

Giả sử n là số tự nhiên nhỏ hơn 10, khi đó n ∈ ℕ và n < 10.

Vì tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 10, do đó ta viết được tập hợp A bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng như sau:

A = {n ∈ ℕ | n < 10}

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan