Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

08:13:5127/09/2022

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:...

Bài 4 trang 20 SGK Hóa 11: Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào tồn tại trong dung dịch.

B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất.

C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

D. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các chất điện li.

Giải Bài 4 trang 20 SGK Hóa 11:

- Đáp án: C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

(chỉ rõ các ion tham gia phản ứng).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan