Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

08:19:2527/09/2022

Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?...

Bài 6 trang 20 SGK Hóa 11: Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo được kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4

B. Fe2(SO4)3 + KI

C. Fe(NO3)3 + Fe

D. Fe(NO3)3 + KOH

Giải Bài 6 trang 20 SGK Hóa 11: 

- Đáp án: D. Fe(NO3)3 + KOH

- PTPƯ : Fe(NO3)3 + 3KOH → Fe(OH)3↓ + 3KNO3

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan