Hotline 0939 629 809

Công thức tính lũy thừa của lũy thừa, tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số? Toán 7 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 3

10:36:1919/11/2023

Lý thuyết Bài 3: Lũy thửa của một số hữu tỉ chương 1 SGK Toán 7 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về: Công thức tính lũy thừa của lũy thừa, công thức tính tích và thương của hai lũy thừa cùng sơ số.

Công thức tính lũy thừa của một lũy thừa và công thức tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số như nào? câu trả lời sẽ có ngay trong nội dung bài viết này.

1. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

 Luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ xkí hiệu xn , là tích của n thừa số x.

 (x ∈ ℚ, n ∈ ℕ, n>1)

Ta đọc xn là “x mũ n” hoặc “x luỹ thừa n” hoặc “luỹ thừa bậc n của x”,

Số x được gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

• Quy ước: x1 = x; x0 = 1 (x ≠ 0)

* Ví dụ: Tính:

 (–0,5)3; (–0,5)2; (37,57)0; (3,57)1.

* Lời giải:

 (37,57)0 = 1

 (3,57)1 = 3,57

2. Công thức tính Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số

Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ.

xm . xn = xm+n

• Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bị chia trừ đi số mũ của luỹ thừa chia.

xm : xn = xm – n (x ≠ 0, m ≥ n)

* Ví dụ: Tính:

a) (–2)2.(–2)3;

b) (–0,25)7 : (–0,25)5;

c) 

* Lời giải:

a) (–2)2.(–2)3 = (–2)2 + 3 = (–2)5;

b) (–0,25)7 : (–0,25)5 = (–0,25)7 – 5 = (–0,25)2;

c) 

3. Công thức tính luỹ thừa của luỹ thừa

• Khi tính luỹ thừa của một luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.

(xm )n = xm.n

* Ví dụ: Thay số thích hợp vào dấu “?” trong các câu sau:

a) 

b) 

c) 

* Lời giải:

a) 

Vậy "?" là 10

b) 

Vậy "?" là 9

c) 

Vậy "?" là 1

Với nội dung bài viết về: Công thức tính lũy thừa của lũy thừa, tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số? Toán 7 chân trời Tập 1 chương 1 Bài 3 chi tiết, dễ hiểu ở trên. Hay Học Hỏi hy vọng giúp các em nắm vững nội dung lý thuyết SGK Toán 7 tập 1 Chân trời sáng tạo. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để được ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan