Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 20 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

08:06:5527/09/2022

bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?...

Bài 3 trang 20 SGK Hóa 11: Lấy một số thí dụ chứng minh: bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?

Giải bài 3 trang 20 SGK Hóa 11: 

- Ví dụ 1: AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

AgNO3, NaCl, NaNO3 là những chất điện li mạnh trong dung dịch, chúng phân li thành các ion. Ta có phương trình ion:

Ag+ + NO3- + Na+ + Cl- → AgCl ↓ + NO3- + Na+

Vậy thực chất trong dung dịch chỉ có phản ứng của:

Ag+ + Cl- → AgCl↓

Còn các ion NO3- và Na+ vẫn tồn tại trong dung dịch trước và sau phản ứng.

- Ví dụ 2: Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + SO2

Na2SO3, HCl, và NaCl là những chất điện li mạnh trong dung dịch, chúng phân li thành các ion. Ta có phương trình ion:

2Na+ + SO32- + 2H+ + 2Cl- → 2Na+ + 2Cl- + H2O + SO2

2H+ + SO32- → H2O + SO2

Như vậy, trong dung dịch chỉ có phản ứng của 2H+ và SO32- còn các ion Na+ và Cl- vẫn tồn tại trong dung dịch trước và sau phản ứng.

Thực chất các phản ứng trong dung dịch điện li là phản ứng giữa các ion vì các chất điện li đã phân li thành các ion.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan