Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 26 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều

09:37:4931/05/2023

Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:...

Bài 1 trang 26 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2 – 12xy + 9y2;

b) x3 + 6x2 + 12x + 8;

c) 8y3 – 12y2 + 6y – 1;

d) (2x + y)2 – 4y2;

e) 27y3 + 8;

g) 64 – 125x3.

Giải bài 1 trang 26 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) 4x2 – 12xy + 9y2 

 = (2x)2 – 2.2x.3y + (3y)2 

 = (2x – 3y)2

b) x3 + 6x2 + 12x + 8

 = x3 + 3.x2.2 + 3.x.22 + 23 

 = (x + 3)3

hayhochoi

c) 8y3 – 12y2 + 6y – 1

 = (2y)3 – 3.(2y)2.1 + 3.2y.1 – 13 

 = (2y – 1)3

d) (2x + y)2 – 4y2 

 = (2x + y + 4y)(2x + y – 4y)

 = (2x + 5y)(2x – 3y);

e) 27y3 + 8

 = (3y)3 + 23 

 = (3y + 2)[(3y)2 – 3y.2 + 22]

 = (3y + 2)(9y2 – 6y + 4)

g) 64 – 125x3 

 = 43 – (5x)3 

 = (4 - 5x)[42 + 4.5x + (5x)2]

 = (4 - 5x)(16 + 20x + 25x2)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan