Hotline 0939 629 809

Bài 4 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều

10:15:3327/10/2023

Hướng dẫn giải bài 4 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 4 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Đun nóng 12 gam acetic acid với 13,8 gam ethanol (có dung dịch H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11 gam ester. Tính hiệu suất của phản ứng ester hoá.

Giải bài 4 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Ta có: nCH3COOH = 12/60 = 0,2(mol)

nC2H5OH = 23,8/46 = 0,3(mol)

Phương trình hoá học:

                  CH3COOH + C2H5OH   CH3COOC2H5 + H2O.

Theo PTPƯ:    1               1                       1 mol

Theo bài cho: 0,2              0,3                    0,2 mol

Như vậy, theo PTHH có C2H5OH dư nên số mol ester sinh ra theo lí thuyết tính theo số mol CH3COOH.

Hiệu suất phản ứng ester hoá là:

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan