Hotline 0939 629 809

Bài 3 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều

10:11:4027/10/2023

Hướng dẫn giải bài 3 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 3 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sau: ethanol, glycerol, acetaldehyde và acetic acid.

Giải bài 3 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Trích mẫu thử.

Cho lần lượt từng mẩu quỳ tím vào từng mẫu thử:

- Quỳ tím chuyển sang màu đỏ → mẫu thử là acetic acid.

- Quỳ tím không đổi màu → mẫu thử là ethanol, glycerol, acetaldehyde (nhóm I).

Phân biệt nhóm I, dùng Cu(OH)2/OH-.

- Ở điều kiện thường:

+ Cu(OH)2 tan, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh đặc trưng → mẫu thử là glycerol.

Phản ứng nhận biết glycerol

+ Không có hiện tượng: ethanol, acetaldehyde (nhóm II).

- Tiếp tục đun nóng các ống nghiệm chứa thuốc thử Cu(OH)2/OH- và mẫu thử nhóm (II).

 Xuất hiện kết tủa đỏ gạch → mẫu thử là acetaldehyde.

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  CH3COONa + Cu2O (đỏ gạch) + 3H2O.

+ Không hiện tượng → mẫu thử là ethanol.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan