Hotline 0939 629 809

Bài 2 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều

10:10:0827/10/2023

Hướng dẫn giải bài 2 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 2 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?

A. Propan – 1 – ol.

B. Acetaldehyde.

C. Formic acid.

D. Acetic acid.

Giải bài 2 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

* Đáp án: D. Acetic acid.

Nhiệt độ sôi: Acetaldehyde < Propan – 1 – ol < Formic acid < Acetic acid.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan