Hotline 0939 629 809

Bài 1 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều

10:04:5327/10/2023

Hướng dẫn giải bài 1 trang 139 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 1 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

Hợp chất X có công thức cấu tạo: (CH3)2CHCH2COOH. Tên của X là

A. 2 – methylpropanoic acid.

B. 2 – methylbutanoic acid.

C. 3 – methylbutanoic acid.

D. 3 – methylbutan – 1 – oic acid.

Giải bài 1 trang 139 Hoá 11 Cánh diều:

* Đáp án: C. 3 – methylbutanoic acid.

CH– CH(CH3) – CH2 – COOH: 3 – methylbutanoic acid.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan