Hotline 0939 629 809

Bài 6 trang 99 SGK Hoá 11 Cánh diều

18:06:4026/10/2023

Hướng dẫn giải bài 6 trang 99 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 6 trang 99 Hoá 11 Cánh diều:

2,4,6-trinitrotoluene dùng để sản xuất thuốc nổ TNT.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế 2,4,6-trinitrotoluene từ toluene và nitric acid (xúc tác sulfuric acid).

b) Từ 1 tấn toluene điều chế được bao nhiêu kg 2,4,6-trinitrotoluene, biết hiệu suất của phản ứng là 62%.

Giải bài 6 trang 99 Hoá 11 Cánh diều:

a) Phương trình hoá học điều chế 2,4,6-trinitrotoluene từ toluene và nitric acid

Điều chế 2,4,6-trinitrotoluene từ toluene và nitric acid

b) Ta có sơ đồ:

C6H5 – CH3 → C6H2(NO2)3CH3

92  227 (gam)

1 tấn  m (tấn)

Suy ra: 

(tấn) = 1530 (kg)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan