Hotline 0939 629 809

Bài 6 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều

10:00:0427/10/2023

Hướng dẫn giải bài 6 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 6 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Cho ba chất hữu cơ ABcó cùng công thức phân tử là C3H6O. Chất A có mạch carbon và có phản ứng tráng bạc; chất không có phản ứng tráng bạc nhưng có phản ứng iodoform; chất làm mất màu nước bromine.

Khi hydrogen hoá rồi oxi hoá sản phẩm thì được A. 

Xác định công thức cấu tạo và gọi tên ABtheo danh pháp thay thế.

Giải bài 6 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Công thức cấu tạo của:

(A): CH3CH2CHO: propanal.

(B): CH3COCH3: propanone.

(C): CH2 = CH – CH2 – OH: prop – 2 – ene – 1 – ol.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan