Hotline 0939 629 809

Bài 5 trang 99 SGK Hoá 11 Cánh diều

18:02:2326/10/2023

Hướng dẫn giải bài 5 trang 99 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 5 trang 99 Hoá 11 Cánh diều:

Terephthalic acid (p-HOOCC6H4COOH) là nguyên liệu để sản xuất poly(ethylene terephthalate) (PET, loại polymer quan trọng, được sử dụng làm sợi dệt và chai nhựa,...).

Viết phương trình hoá học của phản ứng điều chế terephthalic acid từ p-xylene.

Giải bài 5 trang 99 Hoá 11 Cánh diều:

Phương trình hoá học của phản ứng điều chế terephthalic acid từ p-xylene.

Điều chế terephthalic acid

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan