Hotline 0939 629 809

Bài 5 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều

09:57:0427/10/2023

Hướng dẫn giải bài 5 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 5 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Hợp chất hữu cơ được dùng nhiều trong tổng hợp hữu cơ. Bằng phương pháp phân tích nguyên tố, người ta xác định được chứa 62,07%C; 10,34%H; còn lại là O.

Trên phổ MS của X, người ta thấy có peak ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 58.

Trên phổ IR của có một peak trong vùng 1 670 – 1740 cm-1. Chất không có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch. Xác định công thức cấu tạo của X.

Giải bài 5 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Ta có: %O = 100% - 62,07% - 10,34% = 27,59%.

Đặt công thức chung của X là: CxHyOz, ta có:

= 5,1725 : 10,34 : 1,724 = 3 : 6 : 1.

Công thức đơn giản nhất của X là C3H6O và công thức phân tử của X có dạng: (C3H6O)n.

Peak ion phân tử [M+] có giá trị m/z bằng 58 cho thấy có phân tử khối bằng 58.

⇒ 58n = 1 ⇒ n = 1.

Vậy công thức phân tử của là: C3H6O.

Trên phổ IR của có một peak trong vùng 1 670 – 1740 cm-1 nên là hợp chất carbonyl.

Chất không có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm để tạo ra kết tủa màu đỏ gạch nên X là ketone.

Công thức cấu tạo của X là: CH3COCH3.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan