Hotline 0939 629 809

Bài 4 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều

09:54:2327/10/2023

Hướng dẫn giải bài 4 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 4 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Viết công thức cấu tạo của các chất carbonyl có công thức phân tử là C3H6O. Trình bày tối thiểu hai phương pháp hoá học để phân biệt các chất đó.

Lập sơ đồ (hoặc bảng), ghi rõ hiện tượng và viết các phương trình hoá học để giải thích.

Giải bài 4 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Công thức cấu tạo của các chất carbonyl có công thức phân tử C3H6O là:

CH3CH2CHO: propanal.

CH3COCH3: propanone.

* Phương pháp 1: Phân biệt propanal và propanone bằng thuốc thử Tollens:

Chất

CH3CH2CHO

CH3COCH3

Hiện tượng với thuốc thử Tollens

Kết tủa bạc

Không hiện tượng

Phương trình hoá học:

CH3CH2CHO + 2[Ag(NH3)2OH]  CH3CH2COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O.

* Phương pháp 2: Phân biệt propanal và propanone bằng thuốc thử Cu(OH)2/OH-.

Chất

CH3CH2CHO

CH3COCH3

Hiện tượng với thuốc thử Cu(OH)2/OH-

Kết tủa đỏ gạch

Không hiện tượng

Phương trình hoá học:

CH3CH2CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH  CH3CH2COONa + Cu2O + 3H2O.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan