Hotline 0939 629 809

Bài 3 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều

09:45:1627/10/2023

Hướng dẫn giải bài 3 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 3 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Viết công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các aldehyde có cùng công thức C5H10O.

Giải bài 3 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Các aldehyde có cùng công thức C5H10O:

CH3CH2CH2CH2CHO: pentanal.

2 – methylbutanal: 2 – methylbutanal

3 – methylbutanal: 3 – methylbutanal

2,2 – dimethylpropanal: 2,2 – dimethylpropanal

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan