Hotline 0939 629 809

Bài 2 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều

09:43:2727/10/2023

Hướng dẫn giải bài 2 trang 131 SGK Hoá 11 Cánh diều chi tiết dễ hiểu nhất

Bài 2 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

Khử CH3COCH3 bằng LiAlH4 thu được sản phẩm là

A. ethanal.

B. acetone.

C. propan – 1 – ol.

D. propan – 2 – ol.

Giải bài 2 trang 131 Hoá 11 Cánh diều:

* Đáp án: D. propan – 2 – ol.

CH3COCH3  CH3CH(OH)CH3.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan