Hotline 0939 629 809

Giải bài 6 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat

08:53:1326/10/2022

Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M...

Bài 6 trang 75 SGK Hóa 11: Nung 52,65 g CaCO3 ở 100oC và cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 500,0 ml dung dịch NaOH 1,800M. Hỏi thu được những muối nào? Khối lượng là bao nhiêu?

Biết rằng hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%.

Giải bài 6 trang 75 SGK Hóa 11:

Theo bài ra, ta có: nCaCO3 = m/M = 52,65/100 = 0,5265 (mol).

 nNaOH = V.CM = 0,5.1,8 = 0,9 (mol).

- Phương trình hoá học của phản ứng:

CaCO3  CaO + CO2

- Từ phương trình suy ra:

 nCO2 = nCaCO3 = 0,5265 (mol)

Do hiệu suất phản ứng là 95% nên:

 nCO2 thực tế = 95%.0,5265 = 0,5 (mol)

- Tỉ lệ mol: 

⇒ Tạo ra hỗn hợp 2 muối là Na2CO3 và NaHCO3

  CO2 + NaOH → NaHCO3

  x        x (mol)    x (mol)

  CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

  y        2y (mol)   y (mol)

hayhochoivn

- Theo bài và phương trình phản ứng ta có:

 ∑nCO2 = x + y = 0,5 (mol).

 ∑nNaOH = x + 2y = 0,9 (mol).

- Giải hệ trên, ta được: x = 0,1 và y = 0,4

⇒ mNaHCO3 = 0,1.84 = 8,4 (g).

⇒ mNa2CO3 = 0,4.106 = 42,4 (g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan