Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat

08:51:2526/10/2022

Cho 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M...

Bài 5 trang 75 SGK Hóa 11: Cho 224,0 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết trong 100,0ml dung dịch kali hidroxit 0,200 M. Tính khối lượng của những chất có trong dung dịch tạo thành.

Giải bài 5 trang 75 SGK Hóa 11:

- Theo bài ra, ta có: nCO2 = 0,224/22,4 = 0,01 (mol);

 nKOH = V.CM = 0,1.0,2 = 0,02 (mol).

⇒ Ta có tỉ lệ: 

* Lưu ý:

 + Nếu k ≤1 ⇒ chỉ tạo muối KHCO3

 + Nếu 1 < k ⇒ tạo cả 2 muối KHCO3 và K2CO3

 + Nếu k ≥ 2 ⇒ chỉ tạo muối K2CO3

hayhochoivn

⇒ Phương trình tạo muối trung hoà

  CO2 + 2KOH → K2CO3

⇒ Trong dụng dịch sau sau phản ứng chỉ có K2CO3

  mK2CO3 = 0,01.138 = 1,38 (g).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan