Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 105 SGK Hoá 11: Phản ứng hữu cơ, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách

15:05:5626/10/2022

Kết luận nào sau đây là đúng?...

Bài 4 trang 105 SGK Hóa 11: Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.

B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

C. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.

D. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

Giải bài 4 trang 105 SGK Hóa 11:

• Chọn đáp án: B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan