Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 105 SGK Hoá 11: Phản ứng hữu cơ, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách

15:00:4126/10/2022

Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ?

Bài 1 trang 105 SGK Hóa 11: Thế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ?

Giải bài 1 trang 105 SGK Hóa 11:

- Phản ứng thế là phản ứng trong đó một nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác. Ví dụ:

 C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½H2

- Phản ứng cộng là phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác tạo thành phân tử hợp chất hữu cơ.

 C2H4 + H2 C2H5OH

- Phản ứng tách là phản ứng trong đó hai hay nhiều nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử hợp chất hữu cơ.

 CH3-CH2-OH    CH2=CH2 + H2O

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan