Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat

08:44:5926/10/2022

Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?...

Bài 3 trang 75 SGK Hóa 11: Điều nào sau đây không đúng cho phản ứng của khí CO và O2?

A. Phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng kèm theo sự giảm thể tích.

D. Phản ứng không xảy ra ở điều kiện thường.

Giải bài 3 trang 75 SGK Hóa 11: 

Đáp án: A. Phản ứng thu nhiệt.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan