Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 105 SGK Hoá 11: Phản ứng hữu cơ, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách

15:04:3426/10/2022

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:...

Bài 3 trang 105 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

viết ptpu theo sơ đồ bài 3 trang 105 sgk hóa 11

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?

Giải bài 3 trang 105 SGK Hóa 11:

(1) CH≡CH + H2  CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2 CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2OH + HBr  CH3-CH2Br + H2O

(4) 3CH≡CH  C6H6

(5) C6H6 + Br2  C6H5Br + HBr

- Phản ứng cộng: (1); (2) và (4)

- Phản ứng thế: (3) và (5)

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan