Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 105 SGK Hoá 11: Phản ứng hữu cơ, phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách

15:02:5426/10/2022

Cho phương trình hoá học của các phản ứng:...

Bài 2 trang 105 SGK Hóa 11: Cho phương trình hoá học của các phản ứng:

a) C2H6 + Br2  C2H5Br + HBr

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr  C2H5Br + H2O

d) C6H14  C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2  C6H14

g) C6H14  C2H6 + C4H8

1) Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứng: 

A. a, b, c, d, e, g     B. a, c

C. d, e, g     D. a, b, c, e, g

2) Thuộc loại phản ứng cộng là các phản ứng:

A. a, b, c, d, e, g

B. a, c

C. d, e, g

D. b, e

3) Thuộc loại phản ứng tách là các phản ứng:

A. d, g

B. a, c

C. d, e, g

D. a, b, c, e, g

hayhochoivn

Giải bài 2 trang 105 SGK Hóa 11:

1) Đáp án: B. a, c

2) Đáp án: D. b, e

3) Đáp án: A. d, g

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan