Hotline 0939 629 809

Giải bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức

15:22:4331/05/2023

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm...

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức: Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên).

Bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức[SCRIPT_ADS_IN_IMAGE

Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Giải bài 1.11 trang 13 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức:

Ngăn sách có thể để được nhiều nhất số cuốn sách là:

 120 : 2,4 = 50 (cuốn).

Vậy ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất 50 cuốn sách.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan