Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 75 SGK Hoá 11: Hợp chất của cacbon, CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat

08:35:5826/10/2022

Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?

Bài 1 trang 75 SGK Hóa 11: Làm thế nào để loại hơi nước và khí CO2 có lẫn trong khí CO? Viết các phương trình hóa học?

Giải bài 1 trang 75 SGK Hóa 11:

- Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư, khí cacbonic sẽ bị giữ lại

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

- Còn lại hơi nước và CO ta dẫn qua bình H2SO4 đặc thì hơi nước bị giữ lại, ta thu được khí CO.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan