Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều

08:52:0231/05/2023

Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:...

Bài 1 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) 4x2 + 28x + 49;

b) 4a2 + 20ab + 25b2;

c) 16y2 – 8y + 1;

d) 9x2 – 6xy + y2.

Giải bài 1 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều:

a) 4x2 + 28x + 49

 = (2x)2 + 2.2x.7 + 72 

 = (2x + 7)2

b) 4a2 + 20ab + 25b2 

 = (2a)2 + 2.2a.5b + (5b)2 

 = (2a + 5b)2

c) 16y2 – 8y + 1

 = (4y)2 – 2.4y.1 + 12 

 = (4y – 1)2

d) 9x2 – 6xy + y2 

 = (3x)2 – 2.3x.y + y2 

 = (3x – y)2.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan