Hotline 0939 629 809
Ngành Công tác xã hội là gì, học gì và ra trường làm gì?
Công tác xã hội là khái niệm không còn quá xa lạ, đặc biệt trong những năm gần đây thì công...
Ngành Kỹ thuật Y sinh là gì, học gì ra trường làm gì?
Ngành kỹ thuật y sinh (Bio-Medical Engineering hay BME) còn khá xa lạ với nhiều bạn học sinh, tuy...
Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước là gì, học gì, ra trường làm gì?
Nước là tài nguyên quan trọng đóng vài trò thiết yếu cho sự sống của động thực vật và con...
Ngành Tài chính Ngân hàng là gì? học gì, học ở đâu và tốt nghiệp ra trường làm gì?
Ngành Tài chính ngân hàng được rất nhiều trường CĐ, ĐH đào tạo và chia thành nhiều chuyên...
Tìm hiểu ngành Hải dương học là gì? học gì? ra trường làm gì?
Hiện nay, ngành Hải dương học Việt Nam đang phát triển và từng bước hội nhập với quốc tế...