Hotline 0939 629 809

Giải bài 7 trang 23 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion

09:18:5727/09/2022

Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch...

Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch tạo thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2.

Giải bài 7 trang 23 SGK Hóa 11:

• CrCl3 + 3NaOH (đủ) → Cr(OH)3↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3 ↓

• AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3↓ + 3 NaCl

 Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Hoặc AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

 Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

• Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2

Hy vọng với lời giải bài 7 trang 23 SGK Hoá 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng...? ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá học 11 cùng chuyên mục:

> Bài 1 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

> Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit,...

> Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein...

> Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:...

> Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:...

> Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây:...

> Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan