Hotline 0939 629 809

Giải bài 5 trang 23 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion

09:11:0727/09/2022

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:...

Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:

A. Các chất phản ứng phải là những chất dễ tan.

B. Các chất phản ứng phải là những chất điện li mạnh.

C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

D. Phản ứng không phải là thuận nghịch.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Giải Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11:

- Chọn đáp án: C. Một số ion trong dung dịch kết hợp được với nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

(do có chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu nên nồng độ ion giảm).

Hy vọng với lời giải bài 5 trang 23 SGK Hoá 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi...? ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá học 11 cùng chuyên mục:

> Bài 1 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

> Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit,...

> Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein...

> Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:...

> Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:...

> Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây:...

> Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan