Hotline 0939 629 809

Giải bài 3 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều

09:46:4431/05/2023

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:...

Bài 3 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều: Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) A = x4 – 2x2y – x2 + y2 + y biết x2 – y = 6;

b) B = x2y2 + 2xyz + z2 biết xy + z = 0.

Giải bài 3 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều:

Bài này ta cần phân tích các biểu thức đề cho thành các nhân tử có chứa nhân tử (có giá trị) của đề bài sau đó thay số.

a) Ta có: A = x4 – 2x2y – x2 + y2 + y

= (x4 – 2x2y + y2) – (x2 – y)

= [(x2)2 – 2x2y + y2] – (x2 – y)

= (x– y)2 – (x2 – y).

Giá trị của mỗi biểu thức A với x2 – y = 6 là:

A = (x– y)2 – (x2 – y)

 = 62 – 6 = 36 – 6 = 30.

hayhochoi

b) Ta có: B = x2y2 + 2xyz + z2 

 = (xy)2 + 2xyz + z

 = (xy + z)2.

Giá trị của mỗi biểu thức tại xy + z = 0 là:

B = (xy + z)= 02 = 0.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan