Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 22 SGK Hoá 11: Luyện tập axit, bazơ, phản ứng trao đổi ion

08:50:4427/09/2022

Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch...

Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? Hãy cho biết màu của quỳ trong dung dịch này?

Giải Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11:

- Bài ra, ta có: [H+] = 0,010M = 10-2M

Mà ta có: [H+].[OH-] = 1,0.10-14 

⇒ [OH-] = 1,0.10-14/[H+] = 1,0.10-14/(1,0.10-2) = 1,0.10-12M

⇒ pH = -log [H+] = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung dịch này là axit vì có pH < 7. Cho quỳ tím vào dung dịch này quỳ sẽ chuyển màu đỏ.

Hy vọng với lời giải bài 1 trang 22 SGK Hoá 11: Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm? ở trên đã giúp các em hiểu và nắm vững phần kiến thức này. Mọi góp ý và thắc mắc các em hãy để lại nhận xét dưới bài viết để Hay Học Hỏi ghi nhận và hỗ trợ, chúc các em học tốt.

• Xem các bài tập Hoá học 11 cùng chuyên mục:

> Bài 1 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

> Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có [H+] = 0,010M. Tính [OH-] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit,...

> Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết màu của phenolphtalein...

> Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch các cặp chất sau:...

> Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li chỉ xảy ra khi:...

> Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được tạo thành trong dung dịch bằng cặp chất nào dưới đây:...

> Bài 7 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học (dưới dạng phân tử và ion rút gọn) của phản ứng trao đổi ion trong dung dịch...

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan