Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 58 SGK Hoá 11: Phân bón hoá học, phân đạm, phân lân, phân kali, phân vi lượng

13:48:1825/10/2022

Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4....

Bài 4 trang 58 SGK Hóa 11: Để sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.

a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4 : n(NH4)2HPO4 = 1 : 1.

b) Tính khối lượng amophot thu được.

Giải bài 4 trang 58 SGK Hóa 11:

Phương trình phản ứng:

H3PO4 + NH3 → NH4H2PO4

H3PO4 + 2NH3 → (NH4)2HPO4

⇒ Phương trình phản ứng tổng hợp:

2H3PO4 + 3NH3 → NH4H2PO4 + (NH4)2HPO4

a) Từ ptpư ta có:

∑số mol NH3 cần dùng = 1,5 số mol H3PO4 = 1,5.6.103 = 9000 (mol)

⇒ VNH3 (đktc) = 9000.22,4 = 201600 (lít)

hayhochoi dn14

b) Từ ptpư ta có:

 nNH4H2PO4 = n(NH4)2HPO4 = 0,5.nH3PO4 = 0,5.6.103 = 3000 (mol)

- Khối lượng amophot thu được:

 mNH4H2PO4 + m(NH4)2HPO4 = 3000.(115+132) = 741000(g) =741(kg).

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan